0
0
0
Informacije: 080 50 55 / info@conrad.si
Tehnična pomoč: tehnik@conrad.si
Z več kot 9.000 proizvodi je Conrad zagotovo nepremagljiv ponudnik na področju baterij, akumulatorjev, napajalnikov, pretvornikov, polnilnikov... ne smemo pa spregledati tudi ponudbe alternativnih virov energije kot so sončne celice za osvetljevanje vrta, ali žuborečega potoka na vrtu. Najboljšo kakovost za dobro ceno, pa boste zagotovo dobili z izbiro naših blagovnih znamk: VOLTCRAFTT in Conrad EnergyT.